Publicaties

Onderstaande publicaties zijn geschreven door Nico Snoek.

De erfenis er doorheengejast

Dit artikel is gepubliceerd geweest in Amstelveen Totaal, het magazine voor de inwoners van Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel, jaargang nr. 1, nr. 5 

 

Stel, je wederhelft krijgt een erfenis. Hij (of zij) heeft een gat in de handen, of erger nog: deze heeft geen handen. Je hebt herhaaldelijk gezegd: “Kan het niet een onsje minder?”. Maar steevast is het antwoord: “Het is mijn geld en ik doe ermee wat ik wil.” Na drie jaar is van de erfenis niets meer over. Het geld is opgegaan aan onder meer : een nieuwe auto, een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken, een wereldreis, de viering van de zilveren bruiloft, etentjes, merkkleding en –schoenen.

Drie jaar na de erfenis is ook het huwelijk ‘op’. Je wederhelft vertelt je: “Sorry, ik voel niets meer voor je”. Twee advocaten is (nu) te duur, dus wenden de aanstaande ex-echtgenoten zich samen tot een advocaat.

Tijdens het eerste gesprek stelt de advocaat veel vragen. Hij wil het testament van wijlen je schoonvader zien en zegt na een korte blik op het testament: “De erfenis is onder uitsluitingsclausule verkregen’. Hij legt uit dat je schoonvader niet wilde dat de erfenis in jouw vermogen zou vallen. Verder zegt hij dat de ‘gemeenschap gebaat is geweest’ bij de erfenis. Dat wil zeggen dat beide echtgenoten hebben geprofiteerd van de erfenis. Tot jouw ontsteltenis vertelt hij dat je wederhelft in beginsel het bedrag van de erfenis op de (huwelijks)gemeenschap kan vorderen. Die is voor de helft van hem zodat hij van jou de helft van de erfenis, die er niet meer is, tegoed heeft. Dit werkt in dit geval zo, zegt de advocaat, dat jij niet deelt in de overwaarde van de woning (of je bent verplicht om de helft van het verkregen bedrag van de erfenis alsnog over te dragen aan je ex-partner). Je staat dus met lege handen op straat.

Je aanstaande wederhelft vindt dit rechtvaardig. Voor jou voelt dit als onrecht. Wat kan jij eraan doen dat je wederhelft de erfenis er doorheen gejast heeft?

In de situatie die hiervoor is geschetst zijn de zogenaamde vergoedingsrechten aan de orde. Drie vermogens zijn te onderscheiden. Het privévermogen van de man, het privévermogen van de vrouw en het gemeenschappelijke huwelijksvermogen. De wetgever heeft geregeld dat echtgenoten de verschuivingen tussen deze vermogens mogen compenseren, een vergoeding mogen vragen. Meestal vragen echtgenoten dat pas bij het einde van het huwelijk. Niet elke rechter oordeelt hetzelfde over vergoedingsrechten. Veel zal afhangen van de specifieke feiten en omstandigheden van de zaak en de wijze waarop een advocaat procedeert. Maar ook de visie van de rechter is bepalend. Terug naar de situatie van hiervoor, de doorheengejaste erfenis. Een enkele rechter vindt dat een trakterende erfgenaam niet bij het einde van het huwelijk de helft van de traktatie mag terugvragen. Maar veel rechters zullen met een beroep op de wet en rechtspraak oordelen dat een deel van de erfenis weer moet terugvloeien in het privévermogen van degene die de efenis kreeg. Dat zo’n oordeel heel onrechtvaardig kan uitpakken, behoeft geen betoog.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, belt u mij gerust: 020 - 822 38 16.

Nico Snoek, advocaat

 

De erfenis erdoorheengejast